Kámen ŠUNGIT

Doba vzniku ŠUNGITU je více jak 2 miliardy let a díky svým vlastnostem dokáže upravovat vodu v energetické rovině a zároveň slouží jako vodní filtr. Díky svým schopnostem šungit čistí vodu téměř od všech organických příměsí včetně ropných produktů a sloučenin obsahujících chlor, dusičnany a amoniak, od mnoha kovů a nekovů.

Ničí bakterie a mikroorganismy, plní funkci destrukturátora, který z energetické paměti vody odstraňuje informaci o látkách, jež se v ní dříve nacházely, mění její energeticko-informační strukturu, obohacuje vodu stopovými prvky důležitými pro organismus.


Aktivní filtry