Význam symbolu AUM

Pro svoji trojitou povahu, speciální tvar a unikátní zvuk náleží této slabice rozmanitost detailních symbolických interpretací.

Skládá se z tří křivek, půlkruhu a tečky.

Velká spodní křivka symbolizuje bdělý stav (džagrat), v tomto stavu vědomí směřuje ven přes bránu smyslů. Jelikož je to první křivka, značí, že tento stav je u většiny lidí nejběžnější.

Vrchní křivka označuje snový stav (swapna), v tomto stádiu je vědomí jednotlivce obrácené dovnitř a spící pozoruje poutavé vidění ze světa za víčkami vlastních očí.

Třetí křivka označuje stav hlubokého spánku (šušupti). Nevědomý stav, ve kterém spící netouží po ničem a nemá žádné sny.

 

Toto jsou tři stádia individuálního vědomí a indičtí mudrci věří, že celá manifestovaná realita, všechny psychické fenomény jsou zastoupené v těchto třech křivkách symbolu AUM.

Tečka znamená čtvrté stádium vědomí, v sanskrtu známé jako turja. Vědomí není obráceno  ven ani dovnitř, ale zároveň oběma směry. Je to konec všem dualitám, konec relativnímu bytí. Toto tiché, mírumilovné a světlem prostoupené stadium je koncem duchovního snažení. Tento absolutní stav osvětluje sebou samým ostatní tři.

Nakonec půlkruh symbolizuje máju (nereálný, dočasný stav vědomí) a odděluje tečku od ostatních křivek. Tento dočasný stav máji nám brání dosáhnout nejvyšší stadium bytí, seberealizaci, osvícení.

Půlkruh je nahoře otevřený  a je-li dobře nakreslený nedotýká se tečky. To znamená, že nejvyšší stav není dotknutelný iluzí. Ta ovlivňuje jen projevené fenomény. Smysl máji je, že zamezuje hledajícímu dosáhnout absolutní cíl, realizaci Jednoty, nestvořeného, všeobjímajícího principu. V tomto smyslu reprezentuje symbol AUM stvořené i nestvořené, jemné i mentální říše bytí.

Nad touto trojitou povahou AUM, jako svatého zvuku je neviditelná čtvrtá dimenze, která nemůže být poznána lidskýmy smysly. Smyslové orgány  jsou omezené na vnější pozorování. Čtvrtý stav je nevyslovitelné ticho, které následuje po doznění posvátné slabiky. Sjednocuje všechny rozlišnosti v míruplném, neduálním stavu. To je stádium symbolizované tečkou v tradiční ikonografii AUM.

- Swami Vishwaanashuyananda

Materiál: vysoce kvalitní nerezová ocel, postříbřeno

Velikost: průměr kruhu je 45 mm.

12 dalších produktů ve stejné kategorii: